SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK (ÇEVRESEL KORUMA)
Jacques Andhrel'in laboratuvarı, Çevre Koruma ve ağaçlara ve nesli tükenmekte olan bitki türlerine karşı yüce tutumlarına göre, faaliyetleri kapsamında sorumluluklar tanımlamakla beraber, tüketiciler ve müşterileri ile yapılan işbirliğine dayanarak, çevreye karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilir.
Bu stratejik programların uzun vadeli ve kısa vadeli olarak işletime alınması sürmektedir. Bu konuda ilk adım, doğa korumaya yaklaşım için kimyasal ve sentetik ürünlerin daha az kullanılmasıdır.

Kurumun diğer politikalarından biri, nesli tükenmekte olan bitki koruma derneklerini destekleme ve yardımdır ki uygulanan destek planlarından sırasındadır.
Uzun vadeli programlardan biri, (Green Land) Yeşil vadi program olarak adlandırılmıştır, üretim, paketleme ve reklamlarda kâğıt tüketiminin kademeli olarak azaltılmasıdır. Böylece kâğıt tüketimini en minimuma indirerek sonuçta ağaç kesiminin karşısını almak gayesindeyiz. Tüketicilerimizi bu planla korumak ve alternatif yöntemler kullanmaya kaydırmak istiyoruz. En azından Jacques Andhrel ürünlerini sanal, site ve App biçimde kullanıcılarına arz etmeye çalışırız.
Kısa vadeli ve uzun vadeli planlar aşağıdaki gibidir:

  • Nesli tükenmekte olan bitki türlerinin korunması
  • Kâğıt kullanımı ambalaj ve reklamda minimuma indirmek 
  • Çevreye zararlı kimyasallar ve zarar verici maddeleri kullanmamak
  • Çevre NGO'larını desteklemek
  • Ağaç dikmek, şifalı bitkiler ve dünyadaki doğal yeşil alanı arttırmak